การใช้งาน

เรียน ข้าราชการบำนาญ สพม. นม.๓๑

             การเรียกดูรายละเอียด รายรับ-รายจ่าย ของ ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพม. นม.๓๑ ให้ใช้เมนูด้านซ้ายมือ คลิกที่ข้อความ "พิมพ์สลิปบำนาญรายเดือน" ต่อจากนั้น ให้เติมหมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลักติดต่อกันโดยไม่มีเครื่องหมายใด ๆ และให้เติมเดือนตัวเลข ๒ หลัก ปี พ.ศ. จำนวน ๔ หลัก รวมเป็น ๖ หลักติดต่อกันโดยไม่มีเครื่องหมายใด ๆ ตัวอย่าง

ช่องหมายเลขบัตรประชาชน เติม 1234567891234

ช่องเดือนปีที่ต้องการดูรายละเอียด เติม 012556 หมายถึง เดือนมกราคม(01) ปี พ.ศ. 2556

                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                          เจ้าหน้าที่ สพม.นม.๓๑